(Ip Man) Leung Sheung

This is a list of all Sifus and Schools listed in this lineage by Profile Type: school
Profile Type Images Namesort descending Head Instructor Post date
school Wing Chun Original Kung Fu Club of P.R. Sifu Jose Colon Wing Chun Original Kung Fu Club of P.R. Jose Colón Jun 8, 2013
school 7 Star Wing Chun logo 7 Star Wing Chun Kevin Reid Jun 14, 2011
school Group Wing Chun Kung Fu Classes at Atlantic Warriors Wing Chun Kung Fu Atlantic Warriors Wing Chun Kung Fu Jonathan Petree Sep 15, 2013
school Dallas Wing Chun Austin Wing Chun Michael Herrera Jun 22, 2011
school Bak Mei / Shaolin Fist / Wing Chun Kung Fu Association Louis Williams Feb 16, 2012
school Chu's Kung Fu Paul Chu (Chu Shi-Tong) 朱經武 Jun 19, 2019
school Innovative Wing Chun Innovative Wing Chun Armando Sainz Jul 6, 2014
school Innovative Wing Chun Innovative Wing Chun Armando Sainz Jul 6, 2014
school Jacksonville Wing Chun Kung Fu - Bill Graves Bill Graves Jan 5, 2012
school Wing Chun Lessons Online Wing Chun School of The Dragon Institute Adam Williss Jun 21, 2022
school Practical Self Defense Training Center Practical Self Defense Training Center Andrew Di Guiseppi Jun 14, 2011
school San Jose Wing Chun Ben Der Oct 23, 2019
school www.shanghai-wingchun.com Shanghai Leung Sheung Wing Chun Student Association David Davila Jan 1, 2012
school Sifu Chow's Integrative Wing Chun Cheung Kwok Chow Oct 29, 2011
school South Jersey Wing Chun Kuen Do John Longobardi Oct 31, 2013
school South Jersey Wing Chun Kuen Do Kung Fu Club South Jersey Wing Chun Kuen Do Kung Fu Club John Longobardi Jun 17, 2011
school Night View of The Dragon Institute The Dragon Institute Adam Williss Feb 26, 2012
school Irvine Kung Fu School The Dragon Institute - Irvine, CA Derrick Mansell Jun 19, 2013
school Training room Tong Lu Wu Shu Wing Chun Kung Fu Guido Stingel Jan 2, 2012
school Wing Chun Kung Fu - The Dragon Institute Adam Williss Apr 23, 2023
school Wing Chun Original Kung Fu Club of P.R. Sifu Jose Colon Wing Chun Original Kung-Fu Club of P.R. Jose Colón Jun 3, 2013
This is a list of all Sifus and Schools listed in this lineage by Profile Type: Sifu Profile
Profile Type Images Namesort descending Post date
Sifu Profile Abby Chen Apr 9, 2020
Sifu Profile Sifu Adam Williss Adam Williss Feb 26, 2012
Sifu Profile alessio cortani Dec 11, 2018
Sifu Profile Sifu Alson Yuen with Bot jam do swords Alson Yuen Apr 17, 2012
Sifu Profile Andrew Di Guiseppi Andrew Di Guiseppi May 9, 2011
Sifu Profile Armando Sainz Armando Sainz May 8, 2011
Sifu Profile Ben Der Ben Der May 8, 2011
Sifu Profile Bill Graves Bill Graves Jan 2, 2012
Sifu Profile Cheung Kwok Chow Cheung Kwok Chow May 8, 2011
Sifu Profile Christofer Arnold Christofer Arnold May 23, 2011
Sifu Profile Cliff Kupper Cliff Kupper May 8, 2011
Sifu Profile Clint San Antonio May 9, 2011
Sifu Profile Crissy Wong May 10, 2020
Sifu Profile David Davila Jan 1, 2012
Sifu Profile David McKnight May 9, 2011
Sifu Profile Sifu Derrick Mansell Derrick Mansell Nov 16, 2018
Sifu Profile Eddie Chong Eddie Chong Apr 17, 2011
Sifu Profile Francis Der Sep 19, 2019
Sifu Profile Guido Stingel Jan 3, 2012
Sifu Profile Hamin Rasool Hamin Rasool May 8, 2011
Sifu Profile Hector Colon May 8, 2011
Sifu Profile John Longobardi John Longobardi Jul 10, 2013
Sifu Profile Sifu Jonathan Petree, Founder, Atlantic Warriors Wing Chun Kung Fu Jonathan Petree Sep 15, 2013
Sifu Profile Sifu Jose Colon and the new Sifu's Jose Colón Jun 4, 2013
Sifu Profile Julio Ferrer Julio Ferrer May 9, 2011
Sifu Profile Karl Godwin Karl Godwin May 8, 2011
Sifu Profile Ken Werner May 8, 2011
Sifu Profile Kenneth Chung, Leung sheung, Don Chan Kenneth Chung (Chung Maannin) Apr 9, 2011
Sifu Profile Kevin Becker Kevin Becker May 9, 2011
Sifu Profile Kevin Reid Kevin Reid May 8, 2011
Sifu Profile Kyle E. Wegandt Kyle E. Wegandt May 8, 2011
Sifu Profile Lea Lu Jan 22, 2021
Sifu Profile Leung Sheung Leung Sheung 梁相 Feb 21, 2011
Sifu Profile Lindley "Lin" Nyberg Lindley "Lin" Nyberg May 8, 2011
Sifu Profile Louis Williams Louis Williams May 8, 2011
Sifu Profile Michael Herrera Michael Herrera May 8, 2011
Sifu Profile Ng Wah Sum Ng Wah Sum 吳華森師傅 Apr 9, 2011
Sifu Profile Paul Chu (Chu Shi-Tong) 朱經武 Apr 9, 2011
Sifu Profile This is a picture of Sifu Kong, taken from wcfamily.com Roland Kongsir Aug 30, 2019
Sifu Profile Sammy Wong May 10, 2020
Sifu Profile Sheila Chong May 9, 2020
Sifu Profile Wesley Lim Jan 25, 2012
Sifu Profile Yu Li Palin Mar 1, 2021
Subscribe to (Ip Man) Leung Sheung