Wong Nim Yi

Wong Nim Yi

Verified Sifu

  • First (Given): Nim Yi
  • Last (Family): Wong
  • Commenly Know As: Wong Nim Yi
Primary Lineage:
(Yuen Kay San) Mai Gei Wong

Verification: Verified Sifu

Verified Sifu