Wang Zhi Peng

Beijing VingTsun
  • First (Given): Zhi Peng
  • Last (Family): Wang
  • Commenly Know As: Wang Zhi Peng
  • Nicknames/Alt Spellings: 王志鹏
Primary Lineage:
(Ip Man) Wong Shun Leung

Websites/Social Pages: Beijing Ving Tsun - Wang Zhi Peng

Date of Birth: Dec 01, 1975

Verification: