Ilya Olshanetskiy

Ilya Olshanetskiy
  • First (Given): Ilya
  • Last (Family): Olshanetskiy
  • Commenly Know As: Ilya Olshanetskiy
Primary Lineage:
(Vietnam Wing Chun) Nguyen Te Cong (Yuen Chi Wan)

Websites/Social Pages: www.indo-kitai.ru

Verification: